Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

“Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu:

 

"Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa z użyciem innowacyjnej technologii w celu stworzenia nowoczesnego i konkurencyjnego Kompleksu Medycznego"

Nazwa beneficjenta:

Amireks s.c. Alina Pilecka - Mirek, Krzystof Mirek

Wartość projektu:

1 030 534,00 PLN

Wartość dofinansowania: 199 943,80 PLN

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.
 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl